Artikler

Apostolisk tjeneste

Alt for mange fede får, og hvad gør vi ved det?

2 Tim 2.2
Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre.

Man kan godt tænke tanken, ved menigheden i dag hvad den gør? Hvorfor er der ikke flere og bedre resultater? Hvorfor er ḿenigheden ikke der hvor den første menighed var? Og hvordan kommer vi tilbage til den første menigheds virke og magt med Gud?

Det er jo ikke fordi at det skorter på undervisning, alle er jo vel fodrede, alle har til overflod, ja, det bugner med undervisning fra alle kirker, fra alle hjemmesider som berører dette, det er jo ikke der manglen er, men hvor så?

Jeg tror problemet er, at ingen ved, eller får at vide hvad de skal gøre med al den undervisning, de ved ikke at det skal gives videre, spredes over alt hvor de kommer frem.

Vi står foran en ny tid for menigheden, men denne kan vi ikke gøre fyldest i, hvis vi ikke er beredte, gjort duelige til at indtræde i de gerninger, som Gud har til os der.

Det menigheden har brug for er dette, undervisning i hvordan vi giver det vi har fået betroet videre, ja, Gud ønsker at kalde tjenere til at udføre denne store opgave, at give Guds Ord til en tørstig og sulten verden, der skriger efter det vi har fået i Kristus.

Jeremias fik ikke et specifikt kald, det eneste der skete, var, han hørte Guds kalden, og han svarede.

Gud kalder også i dag, til hvem der har øre at høre med, opgaverne er mange, overvældende, for ikke nok tager del i det at udvide Guds rige.

Vi skal til at oprejse ledere, forkyndere, tjenere, vidner til Guds Ord.

Præd 9.10
Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt,

En sidste bemærkning.

Vi har bibelskoler i menighederne for de nye i troen, men måske det er tiden til også at have det for dem der vil tjene Gud i menigheden og hvor folk nu kommer frem.

Men jeg vil sige som Jetro sagde til Moses, det er altså ikke en opgave menighederne kan løfte selv, det jeg tror er vigtigt at tage ved lære af dette, er fordeling af opgaverne, samarbejde, bruge ens netværk til at komme og hjælpe med at løfte opgaven.

Dette ærer Gud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media