Artikler

Apostolisk tjeneste

Kampen om hjerterne

2 Kor 10.3-5
3 Thi om vi end færdes i verden, fører vi dog ikke strid på verdslig vis. 4 Vore stridsvåben er nemlig ikke verdslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker. Med dem nedbryder vi tankebygninger 5 og alt hovmod, der rejser sig imod erkendelsen af Gud, og tager enhver mennesketanke til fange ind under lydighed mod Kristus.

Er der ikke en kamp om hjerterne i disse tider? Netflix, apple tv plus, disney, amazon, og hvad de nu hedder? Er der ikke et så stor væld af tilbud som vi dagligt bliver bombarderet med, for om muligt at vinde vore hjerter, vinde vor pengepunge?

Men hvorfor ikke lade Gud vinde vore hjerter for hans rige istedetfor verdens rige, hvorfor ikke bruge penge på Guds rige, og ikke på verdens rige?

Vi kan ikke så verden og høste i Guds rige. Vi må så i Guds rige for at høste Guds rige i os.

I en tid som denne og med de muligheder der er, hvis kirken ikke bruger de muligheder der er, er der nok fra verden der vil lokke os væk fra Gud.

Lad os bruge verden, som vi ikke brugte verden siger bibelen, men til Guds riges fremme.

Lad os oprette tjenester, video, tv, audio, web, grafik, skribenter, kristne blade, aviser, ja lad os så Guds Ord på alle måder vi kan.

Der er folk der har brug for vore evner, lad os støtte op om dem, der er folk der ikke selv kan komme ud med budskabet, lad os støtte dem med vore evner og midler, og være medarbejdere på andres frelse og opbyggelse.

Der er en kamp om hjerterne, vil du være med i denne kamp, med dine evner, dine midler, din tid? dit liv?

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media