Artikler

Chambers hjørne

GUDS KALD
Chambers
Alt for Ham

“Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?” Jeg svarede: “Her er jeg, send mig!” (Es. 6,8)

Gud henvendte ikke sit kald direkte til Esajas. Esajas hørte Gud sige: “Hvem vil gå bud for os?” Guds kald er ikke for nogle få særligt udvalgte, det er for alle og enhver. Om jeg hører Guds kald eller ikke, afhænger af mine ørers tilstand, og hvad jeg hører, afhænger af min indstilling. “Mange er kaldet, men få er udvalgt,” (Matt. 22,14) - det vil sige, at få viser sig at være udvalgte. De udvalgte er dem, der er kommet i forbindelse med Gud gennem Jesus Kristus, hvorved deres indstilling er blevet ændret, og deres ører renset, så de hele tiden hører den stille, sagte røst, der spørger: “Hvem vil gå bud for os?” Det er ikke et spørgsmål om, at Gud udpeger en person og siger: “Nu skal du gå.” Gud tvang ikke Esajas til noget. Esajas var i Guds nærhed, og han hørte kaldet og indså, at der ikke var andet for ham at gøre end helt frivilligt at sige: “Her er jeg, send mig!”

Lad være med at tro, at Gud vil komme og presse eller tvinge dig til noget. Da Jesus kaldte sine disciple, var der ikke tale om nogen uimodståelig tvang. Hans stille, lidenskabelige og indtrængende ord: “Følg mig !” blev sagt til mennesker, der havde alle deres sanser lysvågne.

Hvis vi lader den hellige Ånd bringe os ansigt til ansigt med Gud, vil vi også høre noget i retning af, hvad Esajas hørte, Guds stille, sagte stemme. Og helt frivilligt vil vi svare: “Her er jeg, send mig!”

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media