Artikler

Chambers hjørne

DET NATURLIGE LIVS KALD
Chambers
Alt for Ham

“Men dengang Gud… besluttede at åbenbare sin søn for mig.” (Gal. 1,15-16)

Guds kald er ikke et kald til nogen bestemt tjeneste; det er min fortolkning deraf måske, fordi berøring med Guds natur har gjort det klart for mig, hvad jeg gerne vil gøre for ham. Guds kald er i sit væsen et udtryk for hans natur, mens tjeneste er betinget af, hvad der passer til min natur.

Apostelen Paulus udtrykker det naturlige livs kald således: “Gud besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham (det vil sige: give udtryk for ham gennem Guds virke i mig) blandt hedningerne.”

Tjeneste er, hvad fuld hengivelse til Gud resulterer i. Men dybest set er der ikke noget kald dertil, det er min egen rolle, og det er en genklang af, at jeg er blevet ét med Guds natur. Tjeneste er den naturlige del af mit liv. Gud får mig ind i et forhold til ham, hvorigennem jeg forstår hans kald, og så handler jeg af ren og skær kærlighed til ham for egen regning.

At tjene Gud er den bevidste kærlighedsgave fra en, der har hørt Guds kald. Tjeneste er udtryk for det, der passer for min natur. Guds kald er udtryk for hans natur. Derfor, når jeg modtager hans natur og hører hans kald, lyder den guddommelige naturs stemme i begge dele, så de arbejder sammen. Guds Søn åbenbarer sig for mig, og jeg tjener ham i mit daglige liv på grund af min hengivenhed til ham.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media