Artikler

Chambers hjørne

DET ER HERREN!
Chambers
Alt for Ham

Thomas svarede: “Min Herre og min Gud.” (Joh. 20,28)

Giv mig noget at drikke.” Mange af os forventer, at Jesus skal slukke vores tørst. Men egentlig var det os, der burde forfriske ham. Vi burde være i stand til at øse op og give ud af alt, hvad vi har fået, i stedet for hele tiden at trække på ham for at læske os selv. “I skal være mine vidner,” det er ensbetydende med et liv, der er uplettet, betingelsesløst og uegennyttigt hengivet til Herren Jesus, så vi kan gøre ham tilfreds, hvor han end sætter os.

Vogt dig for alt, hvad der vil konkurrere med din troskab mod Jesus Kristus. Den største konkurrent til hengivelsen til Jesus er faktisk tjenesten for ham. Det er lettere at tjene end at blive tømt for alle sine egne gode meninger og forsætter.

Målet for Guds kald er, at han må være tilfreds med os. Målet er ikke at gøre så og så meget for ham. Vi bliver ikke sendt ud for at kæmpe for Gud, men for at blive brugt af Gud i hans kampe. Er vi mere hengivne til tjenesten end til Jesus Kristus selv?

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media