Artikler

Chambers hjørne

ER DU PARAT TIL HVAD SOM HELST?
Chambers
Alt for Ham

“Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.” (Joh. 3,3)

Somme tider vi parat til et bedemøde, men ikke parat til at pudse støvler!

At blive født på ny af Ånden er umiskendeligt Guds værk, så gådefuldt som vinden, så overraskende som Gud selv. Vi ved ikke, hvor det begynder, det er gemt dybt i vores inderste hjerte. At blive født på ny ovenfra resulterer i en daglig, gentagen ny begyndelse.

Det giver en friskhed hele tiden i tanke, tale og liv, gudslivets vedvarende overraskelse og fornyelse. Stilstand er tegn på, at der er noget i vejen med vores forhold til Gud: “Jeg må lige gøre det her, ellers bliver det aldrig gjort.” Det er det første tegn på stilstand.

Har vi en nyfødt friskhed lige nu, eller er vi blevet stillestående og bryder vores hjerner med, hvad vi nu skal fi nde på at gøre? Friskhed er ikke et resultat af lydighed eller pligtfølelse, men skabes af den hellige Ånd. Lydighed bevarer os i lyset, ligesom Gud er i lyset.

Våg nidkært over dit forhold til Gud. Jesus bad: “at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig.” (Joh. 17,21) - ikke noget imellem. Hold til stadighed hele dit liv åbent for Jesus Kristus, tro ikke, du kan hykle overfor ham. Øser du dit liv fra nogen anden kilde end Gud selv? Hvis du er afhængig af noget andet end ham, kan du ikke vide, hvornår han er borte.

At være født af Ånden betyder meget mere, end vi almindeligvis lægger i det. Det giver os et nyt syn og holder os fuldkommen friske og parat til hvad som helst i kraft af en stadig ny forsyning af liv fra Gud.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media