Artikler

Chambers hjørne

UNDER SEJRHERRENS LEDELSE
Chambers
Alt for Ham

“Jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til vidne.” (ApG. 26,16)

Det syn, Paulus fi k på vejen til Damaskus, var ikke et spørgsmål om en forbigående stemning. Det var et syn, der indeholdt en meget klar og udtrykkelig vejledning for ham, og han siger senere: “Jeg har ikke været ulydig mod det himmelske syn” (v. 19). Herren sagde med andre ord til Paulus: “Hele dit liv skal styres enevældigt af mig. Det eneste mål, du skal have for øje, er at gøre det, jeg har udvalgt dig til.”

Når vi bliver født på ny, har vi alle, hvis vi da er under Åndens virke, syner af, hvad Jesus vil have os til at være, og det store er at lære ikke at være ulydig mod synet og ikke at sige, at det er uopnåeligt, at det ikke kan realiseres. Det er ikke nok at vide, at Gud har genløst verden, og at alt det, som Jesus gjorde, kan den hellige Ånd gøre i mig. Jeg må som grundlag have et personligt forhold til ham. Paulus fi k ikke et budskab eller en lære at forkynde. Han blev bragt ind i et levende, personligt, altafgørende forhold til Jesus Kristus. Vers 16 er en stærk ordre: “for at udvælge dig til tjener og til vidne.” Der er ikke noget her ud over det personlige forhold.

Paulus var hengiven til en person, ikke til en sag. Han tilhørte helt og holdent Jesus Kristus. Han så ikke noget andet; han levede ikke for andet. “For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.” (1. Kor. 2,2)

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media