Artikler

Chambers hjørne

DET ER DA NÆPPE MULIGT, AT NOGEN SÅDAN KUNNE FORFØLGE JESUS
Chambers
Alt for Ham

“Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” (ApG. 26,14)

Holder jeg fast ved at ville tjene Gud på min egen måde? Vi kommer ikke fri af den fælde, før vi oplever at blive døbt med den hellige Ånd og ild. Stædighed og egenvilje vil altid falde Jesus i ryggen. Måske det ikke rammer nogen anden, men det sårer hans Ånd.

Når vi er stædige og egensindige og holder fast ved vores egne ambitioner, sårer vi Jesus. Hver gang vi holder på vores rettigheder og insisterer på, at gøre tingene på vores egen måde, forfølger vi Jesus. Når vi holder på vores egen værdighed, plager og bedrøver vi systematisk hans Ånd. Når det så omsider går op for os, at det er Jesus, vi hele tiden har forfulgt, er det den mest sønderknusende opdagelse, vi kunne gøre.

Er mit liv gennemtrængt af Guds ord, når jeg giver det videre til dig? Eller modsiger mit liv de sandheder, som jeg bekender mig til og vil lære andre? Måske jeg underviser om helliggørelse, mens jeg samtidig giver udtryk for Satans ånd, den ånd, der forfølger Jesus Kristus?

Jesu Ånd genkendes ved én ting, en fuldkommen enhed med Faderen. “Lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet.” siger Jesus. Alt, hvad jeg gør, bør være baseret på denne fuldkomne enhed med ham, ikke på en viljesbeslutning om at være gudfrygtig. Det vil betyde, at jeg måske vil blive udnyttet, forbigået eller overset. Men hvis jeg fi nder mig i det for Jesu Kristi skyld, forhindrer jeg, at han bliver forfulgt.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media