Artikler

Husmenighed

Store bygninger, ikke Guds velbehag

Matt 24.1-2
Jesus forlod templet, og da han var på vej ud, kom hans disciple hen til ham og pegede på tempelbygningerne. Men han sagde til dem: »Ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned.«

Kan det være, at Jesus HADER disse nye dyre bygninger?

Kan det være, at de helliges midler kunne bruges bedre til de fattige og til at nå verden omkring dem?

Kirke i hjemmene, har kun omkostninger til den mad og drikke man evt deler, men selv der kan folk gå sammen.

Vi må kende tiden, og tiden er til discippelskab, at gøre disciple, som igen kan gøre andre ligeledes.

Det er tid til at komme hinanden nærmere, og blive mere virkelige og ægte, men det kan den store menighed ikke, det er kun i de små grupper dette kan lade sig gøre.

Det er uanede mængder penge der hver månede går til bygninger, til vedligeholdelse, mens mennesker i nød får lov at have en mindre prioitet.

Men det er jo ikke evangeliet, eller Jesu væsen, han rækker ud, han sidder ikke stille og lader stå til.

Kan det være at Jesus ikke giver os et forbillede i det dyre store bygninger? Kan det være, at Jesus faktisk gav disciplene et forbillede, som de fulgte de første 2-300 år, ved små grupper, ved hvor to eller tre er forsamlede, der er Jesus midt iblandt dem.

Det var først da kirken flyttede ind i store bygninger, at af magtapparatet kom i fokus, hvad det ikke havde haft før.

Hvor der er to eller tre, er Guds herlighed, der er Jesus, troens banebryder og fuldender.

Tænk sig, hvad der ikke kan ske i de sammenhænge, som bare ikke sker i de store. Stil dig selv det spørgsmål, hvordan i det hele taget kan en stor menighed tilfredsstille alles behov, det kan ikke lade sig gøre.

Har selv oplevet denne følelse af, at intet taler til mig, men at Gud havde en anden vej til åndelig føde til mig.

Man forsvinder i mængden, men dette sker ikke i de små grupper, der tjener alle og rækker ud til hinanden, der kan alle komme hinanden ved og så et ord til frelse og lægedom.

Så riv bygningerne ned, Jesus kommer alligevel til at få hans vilje, til sidst får han det sidste ord at have sagt.

Lad os søge tilbage til den kirke der startede det hele. Lad os følge det forbillede Jesus og disciplene giver os i skriften.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media