Artikler

Nees hjørne

Da tog Han de fem brød og to fisk...
Watchman Nee
Brød i ørkenen

"Da tog Han de fem brød og to fisk, så op til Himmelen og velsignede dem, brød så brødene og gav dem til disciplene, for at de kunne byde dem rundt..." Markus ev. 6:41.

Uden tvivl er det eneste grundlæggende behov i vort liv og tjeneste for Gud, at Guds velsignelse hviler på det. Der findes intet andet behov.

Hvad mener vi med velsignelse? Velsignelse er det værk, Gud gør der, hvor der ikke findes nogen som helst grund til Hans værk.

For eksempel regner du med, at for en krone kan du købe noget, som er en krone værd. Men hvis du ikke har betalt din krone, og Gud har givet dig noget, som er ti tusinde kroner værd, da forsvinder grundlaget for dine beregninger.

Når fem brød giver mad til fem tusinde tillige med tolv fyldte kurve til overs - når frugten af vor tjeneste er helt ude af forhold til de gaver, vi har, da er det velsignelse.

Eller for at gå helt til yderlighed - når vi ser på vore egne fejl og svagheder, og vi ved, at der overhovedet ikke skulle findes nogen frugt af vort arbejde, og der alligevel er frugt - så er det velsignelse.

Velsignelse er frugt, som ikke har nogen sammenhæng med det, vi er; resultater, som ikke skyldes årsag og virkning.

Velsignelse kommer. når Gud virker langt forbi vore beregninger for sit eget navns skyld.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media