Artikler

Nees hjørne

I mine fjenders påsyn...
Watchman Nee
Brød i ørkenen

"I mine fjenders påsyn dækker du bord for mig, du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over." Salme 23:5.

Vor broder Paulus kom med en stor og ædel udtalelse til menigheden i Filippi. Til disse, som rent materielt var så godt som hans eneste støtter, vovede han at sige:

"Nu har jeg overflod, jeg har fuldt op." Paulus antydede ikke, at han havde noget behov, men indtog stillingen som et rigt barn af en rig Fader, og han nærede ingen frygt for, at ved at gøre således ville han afskære sig fra yderligere støtte.

Det kan være helt orden for en apostel at sige til en ikke troende, som selv er i nød: "Sølv og guld har jeg ikke."

Det ville aldrig gå an at sige det samme til troende, som var ivrige efter at reagere på enhver appel om hjælp.

Det er til vanære for Herren, når en af Hans udsendinge afslører behov, som vil skabe medlidenhed blandt dem, der hører det.

Hvis vi har en levende tro på Gud, vil vi altid rose os af Ham.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media