Artikler

Nees hjørne

Thi når vi, medens vi endnu var fjender...
Watchman Nee
Brød i ørkenen

"Thi når vi, medens vi endnu var fjender, blev forligt med Gud ved Hans Søns død, så skal vi da langt snarere, efter at vi nu er blevet forligt, frelses ved Hans liv." Romerbrevet 5:10.

Gud gør det helt klart i sit ord, at Han kun har eet svar på ethvert menneskes behov: Sønnen Jesus Kristus.

I alle sine handlinger med os virker Han ved at tage os til side og lade Kristus træde i stedet.

Guds Søn døde i vort sted, for at vi skulle få tilgivelse; Han lever i vort sted, for at vi skal få udfrielse.

Således kan vi tale om to stedfortrædende Handlinger: en stedfortræder på korset, som sikrer os tilgivelse, Og en stedfortræder i os, som sikrer os sejr.

Det vil være en stor hjælp for os og redde os fra megen forvirring, hvis vi altid har det for øje, at Gud kun vil svare på alle vore spørgsmål på een eneste måde, nemlig ved at vise os mere af sin Søn.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media