Artikler

Nees hjørne

Abraham sagde derfor til Lot...
Watchman Nee
Brød i ørkenen

"Abraham sagde derfor til Lot: "Der må ikke være strid mellem os to eller mellem mine og dine hyrder, vi er jo frænder! Ligger ikke hele landet dig åbent?"". 1. Mosebog 13:8f.

For Abraham, som netop var vendt tilbage fra sin misforståede rejse til Ægypten, måtte dette land, som Gud havde givet ham, synes dobbelt dyrebart! Men nu skulle han lære en ny, vigtig lektie nemlig at lade være med at gribe efter det for at eje det. "Men så dyrebar en gave må man da holde fast på for enhver pris," kunne han have tænkt. Og således tænker vi, når GUd giver os sine gaver. Men Abraham så, at han måtte slippe sit tag. Hans brodersøn Lot skulle først have lov at vælge alt, hvad han ønskede.

Dette er en lektie, vi alle må lære. Kan vi tro Gud for at bevare det for os, som Han har givet os, uden at vi nogen sinde griber fast om det i vort naturlige ønske efter at eje noget? Hvad Gud giver, det giver Han! Vi behøver ikke at kæmpe for at beholde det. Ja, hvis vi griber om det og holder fast på det af frygt for at miste det, risikere vi netop at miste det. Kun det som vi har givet slip på i overgivelse til Ham, kommer virkelig til at tilhøre os.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media