Artikler

Forfatter

Teologi af en bunke døde fyre

At jeg må vinde Kristus
Skrevet af Martin Luther

Jeg agter det for Skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Filip. 3, 8.

Jeg vil, kort og godt, ikke se eller høre noget andet end denne Kristus; Han skal være mig en saa kær og dyrebar Skat, at jeg for Hans Skyld ikke blot ikke vil sætte min Hu til noget andet, men endog agte det for Skarn og Snavs. Han skal være mig en saadan lysende Morgenstjerne, at, naar jeg har grebet og fattet Ham i Troen, jeg da ikke bryder mig om at vide, at jeg kun ugerne spørger efter, om der vel noget Steds i den hele Verden mere findes en Lov, nogen Synd, Retfærdighed eller Uretfærdighed. Thi om endog alt, hvad,der er i Himmel og paa Jord, blev lagt i en Hob, hvad vilde det dog være at regne mod Jesus Kristus, Guds Søn, min kære Herre, der har elsket mig saa inderligt og givet sig hen for mig?

Martin Luthers Bibelske skatkiste, 9. JANUAR

Ole Madsen 2022 - design: O Madsen Media