Artikler

Forfatter

Teologi af en bunke døde fyre

Kostbar i Herrens Øjne er Hans frommes Død
Skrevet af Martin Luther

Kostbar i Herrens Øjne er Hans frommes Død. Salme 116, 15.

Sande troende, som elsker Hans Ord og holder fast derved og dør i Troen derpaa, hvad enten de bliver hængte, radbrækkede, brændte, druknede eller omkommer ved Farsot, Feber o. s. v., eftersom Gud tillader det, lad dem kun indeslutte sig under Kristi Død og Opstandelse, og lad os uden Tøven benytte som Tekst over dem: Kostbar i Herrens Øjne er Hans frommes Død, som noget, Han anser for i høj Grad fortrinligt og dyrebart her paa Jorden. Om Djævelen maaske kvæler dig i Sengen eller Bøddelen i Galgen, saa er det dog en afgjort Sag, at en saadan Død er en hellig Død og saa dyrebar i Hans Øjne, at Han ej vil lade den uhævnet, men vil stævne Djævelen, som dræber dig, for sin Dom og martre ham med evige Pinsler, afhugge Syndens Hoved og begrave Døden i Dødsriget, og tage Hævn over alt det, hvorfor Hans hellige har maattet dø. Og fordi Han saa højlig antager sig dem, vil Han visselig ikke lade dem i Stikken og forblive i Døden, men drage dem ud deraf, saa deres Død ikke bliver en Død, men et nyt Liv med Kristus i evig Klarhed og Herlighed.

Martin Luthers Bibelske skatkiste, 10. JANUAR

Ole Madsen 2022 - design: O Madsen Media