Artikler

Forfatter

Teologi af en bunke døde fyre

Tre een.
Skrevet af John Newton

1 Mosebog 1.1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.

Gud. Hvem kan beskrive ham! Gæt på ham ved hans værker - men desværre kender vi dem ikke. Hvis jeg var kvalificeret til at tale i det store og hele om himmellegemernes størrelse, bevægelser, regelmæssighed og orden, hvoraf mange, taget enkeltvis, sandsynligvis er hundreder eller tusinder af gange større end den klode, vi lever på – hvis jeg kunne hjælpe dig til at bedømme deres enorme afstande fra hinanden og fra os - hvis jeg for at komme lavere kunne hjælpe dig med at tælle sandet på kysten og vanddråberne i havet, som hver især er lige så meget virkningen af guddommelig magt og genstanden for hans forsynsomsorg som solen på himmelhvælvingen - hvis jeg kunne give dig et syn på den store familie i himmel og jord fra den højeste engel til den ringeste orm, som alle har deres væsen fra ham og ikke kunne leve et enkelt øjeblik uden ham - dette kan måske hjælpe dig til at forstå hans storhed, hans visdom og godhed. Overvejelsen af disse ting er meget nyttig på sin rette plads for dem, der har fritid og evner til det, men disse er ikke de direkte emner for evangeliets tjeneste. En sådan kundskab om Gud, som kan opnås fra hans gerninger, vil hverken knuse et hårdt hjerte eller helbrede en såret samvittighed. Jeg vil hellere tale om ham, da han har åbenbaret sig selv i Skriften på en måde, der passer bedre til syndere – Herren Jehova: Fader, Ord og Helligånd. Den Gud, som i tidens fylde i Kristus forsonede syndere med sig selv - han skabte i begyndelsen himlene og jorden. Skabelseværket tilskrives hver af de herlige tre: Ordet eller Sønnen (Joh 1:3; Kolossenserne 1:16); til Helligånden (ApG 4:24-25 sammenlignet med 1:16). Lad os altid have Skrifternes Gud for øje som den Tre Ene – Pagtens Gud, hvis herlighed og nåde åbenbares for syndere i Jesu Kristi person.

Ole Madsen 2022 - design: O Madsen Media