Artikler

Forfatter

Teologi af en bunke døde fyre

Han er mægtig i magt
Skrevet af John Newton

1 Mosebog 1.1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden.

Gud skabte. Gud skabte ved en øjeblikkelig handling af almægtig kraft. Skabninger kan skabe, det vil sige forme en ting fra en anden, men at give væsen til tingenes første principper tilhører alene Gud. Og dette var i streng og ordentlig forstand skabelsesværket. Andre ting blev produceret og bortskaffet bagefter i løbet af flere dage. Når Gud ville minde sit folk om sin magt til at hjælpe dem under de største vanskeligheder - når han ville tie de forgæves ræsonnementer om deres vantro, som er så parat til at sige: "Hvordan kan disse ting være?" - tænker han dem ofte i tankerne af denne første åbenbaring af hans almægtige arm (Esajas 44:24; Jeremias 31:35; Esajas 51:12-13; Jeremias 5:22). Og selvom vi har en generel overbevisning om hans magt, er vi for tilbøjelige til at fejle i en rigtig anvendelse af den på vores særlige tilfælde og bør derfor ofte overveje, hvad han har udrettet.

Himlen og jorden: det vil sige den synlige verden med alle deres møbler og indbyggere (1. Mosebog 2:1). Lad os ydmygt spørge ind til nogle af grundene til, at han skabte alle ting ved sin velbehag. Generelt blev de skabt for at vise hans herlighed til intelligente skabninger ved ordenen, skønheden, variationen og storheden af hans værker, som jeg allerede har antydet, og for at udstråle hans godhed i at give liv og en passende perfektion til forskellige ordener af væsener. Især dannede han jorden som et teater for at vise rigdommen af sin herlige nåde i frelsen af et folk udvalgt til ham selv i Kristus før verdens grundlæggelse. Han dannede de synlige himle med en øjeblikkelig henvisning til jordens gavn, især for det menneske, som jorden var skabt til. Under udtrykket himmel kan vi også forstå den herlige tilstand, hvor han gør sig kendt som kilden til lykke og glæde for sine engle og forløste mennesker. Dette rige var forberedt for dem fra begyndelsen (Matt 25:34).

Ole Madsen 2022 - design: O Madsen Media