Artikler

Tjeneste

De prøvede, og dem der aldrig kom så langt

Apgj 13.22 NT1819
22. Og der han havde taget ham bort, opreiste han dem David til Konge, om hvilken han og vidnede, sigende: jeg har fundet David, Isai Søn, en Mand efter mit Hjerte, som skal gjøre al min Villie.

Det er interessant at lave personstudier i bibelen, og se hvad der gjorde dem til de personer de blev, dem der gjorde vel, dem der fejlede. Ja selv dem der lykkedes fejlede jo også, men mere om det senere.

Først dem der lykkedes.

Moses, udvalgt af Gud, hørte Guds kalden og førtes til Israels børn, og det endte med at han slog en ægypter ihjel. Han skulle lige vise noget, men han måtte jo flygte ud i ørkenen Midjan, som betyder "at strides med", han måtte strides med hans egen sjæl, og vi ser senere en mand der var blevet en helt anden, efter Gud havde bearbejdet ham, og klædt ham af.

Man kan sige at Moses lykkes et godt styke hen af vejen, bortset fra det med at slå på klippen, som gjorde at han ikke måtte komme ind i landet. Men hans liv havde kostet ham noget, den tid i ørkenen.

Vi ser David, en ung mand mægtig i gerning og liv for Gud, en opøvet ved Gud, som kunne sætte sig op imod løver og bjørne når han passede hans faders får.

Han var allerede beredt til det der skulle ske, først ved at tjene hans far, så ved at tjene Saul, siden hans ørken vandring, til sidst hans forfremmelse til konge.

Når vi ser på Sauls forsøg på at slå David ihjel, så virker David ikke sønderlig svækket, han undveg bare, han var gjort til klippe ved den øvelse der førte med at passe får, forsvare dem imod fjender med stok og stav. Det tror jeg krævede en ikke så ringe indsats fra den unge David, og vidner om at han var gjort til det han var, af Gud.

Vi ser også David forfølges af Saul igen og igen, hvor David blev truet på livet, og måtte flygte, det kostede noget at have modtaget det kald han havde. Først kaldelse, så hærdelse, først kald, så prøvelse.

Dem der ikke lykkedes.

Men vi ser også en Saul, hvorom der ikke står at han var prøvet, eller havde gennemgået noget som helst, der står bare at han var en prægtig mand, men ikke om at han havde været druepressen igennem, og knust.

Han får godt nok et godt vidnesbyrd om hans begyndelse, men vi hører ikke noget om det der førte til at han senere blev konge i Israel, et tilfælde? Ja jeg tror det ikke.

Salomon er også en person som det ikke kostede noget, men fik det hele foræret og ødte det hele væk og blev til sidst frafalden pga alle de ægteskaber med fremmede kvinder.

Hvad kan vi lære?

Dem det ikke har kostet noget, vil formodentligt ikke stå prøve, det vil bare være dem selv, de har måske velsignelse til mange ting, som Salomons visdom, men hans levned viste jo at der var noget galt.

For at få vin, må druerne presses, de må knuses af en møllesten, og for mennesker er det ikke særligt sjovt, men nødvendigt, især hvis vi ønsker at Jesus skal kunne kendes ved os, han ønsker at kende os i lidelsen, for at Hans eget billede må fremmes i os.

Nogle kommer bare aldrig den process igennem, ja jeg skal ikke sætte mig til dommer, men der vil være nogle Jesus vil sige til, "jeg kender jer ikke, vig bort fra mig."

Vi må bede om at være viise til frelse, dvs, kende den vej der fører til himmelen, til lighed med Kristus, og det er en smertens vej, med smerte, gøren til det Gud ønsker i vort liv, nemlig ligedannelse med Kristus.

Bønnen: "Gud, gør mig lig din Søn", vil føre igennem smeltediglen, træls, men livsnødvendigt.

Jeg taler om din sjæls frelse.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media