Artikler

Tjeneste

Ikke regnet af mennesker, men af Gud

1 Sam 16.7 (DK1992)
Men Herren sagde til Samuel: »Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet.«

Det er umuligt at blive regnet for noget af Gud i os selv, der er intet i os, som Gud kan bruge. Ikke engang vor iver, ikke engang, "Gud, se på mig, brug mig", regnes for noget, men den Gud har gjort til intet, og bearbejdet.

Gud var allerede godt igang med David, da Samuel fik ordet om at udvælge sig en af Isajs sønner.

Da ham ankom, stod Davids prægtige brødre, sikkert mægtig af holdning, store krigere sikkert også, men Gud havde ikke bearbejdet dem, de var ikke forberedt til noget af det Gud havde i hans planer, for den person der skulle lede Israel.

Samuel fik at vide, at Gud ikke ser på det ydre, men på hjertet.

Men ingen i familien havde tænkt på David, han var jo bare et barn, en ung, en ingenting, han passede får.

Men netop en David, som ikke regnede med, udvalgte Gud, kunne Gud bruge, en der ikke regnede sig selv for noget, ej heller af andre.

Jeg tænker, hvad kan vi bruge dette til? Er vi ingenting i vor egne øjne, og nej, jeg beder dig ikke om at udøve ydmyghed lige pludselig, for det er bare falsk.

Jeg er sikker på at David hverken tænkte det var noget al den magt han allerede som ung havde med Gud, i forhold til løver og bjørne der kom og tog hans faders får, han tænkte sikkert heller ikke noget over det, at han blev forfremmet, eller vandt sejr over Goliat eller andre senere hen.

Han vidste hvem der stod bag ham, så han kunne sige Gud tak af et oprigtigt hjerte, altså ingen ære til ham, ingen tanke til ham selv, som om han havde gjort noget.

Om Gud har været på arbejde med os eller ikke, så er bønnen: Gud, gør mig til den mest usandsynlige person du vil bruge i dit arbejde, en bøn Gud hører, for det er med i den process hvor Gud gør dig duelig til al god gerning.

"Ikke mit navn, o Gud, men dit navn være æret", i tanke, motiv, levevis, alt i mig love Hans hellige navn.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media