Artikler

Vækkelse

Gud bruger ikke de store, Gud bruger de små

1 Sam 16.6-8 GT1871 Og han sagde: Det er med Fred, jeg er kommen for at slagte Slagtoffer for Herren, helliger eder og kommer med mig til Slagtofret; og han helligede Isai og hans Sønner og indbød dem til Ofringen. 7 Og det skete, der de kom, da så han Eliab; og han tænkte: Visseligen er han for Herren hans salvede. 8 Og Herren sagde til Samuel: Se ikke til hans Anseelse eller til hans høje Vækst, thi jeg har forkastet ham; thi jeg agter ikke det, som et Menneske ser på; thi et Menneske ser det, som er for Øjnene, men Herren ser til Hjertet.

Der er røster i kirken, som ophøjer sig selv til himmelen, råber op og siger, jeg ønsker at være Guds prægtige, se på mig, saml mig en håndfuld mænd og kvinder, så skal i bare se.

De råber op, men det er ikke andet end tomt begær efter opmærksomhed og lyst til anderkendelse.

Gud forkaster alle anstrengelser der ikke er født af ham, han forkaster alt der stjæler opmærksomheden fra Hans egen Søn.

Jesus kaldte et barn til sig og sagde til disciplene:

Matt18.3 NT1819 3. og sagde: sandelig siger jeg Eder: uden I omvende Eder, og blive som Børn, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige.

Børn higer ikke efter berømmelse, de higer bare efter deres forældres opmærksomhed og kærlighed.

Ligeledes de personer Gud vil bruge, de søger ikke egen ære, de er ubetydelige, og råber ikke op som så mange har en tendens til at gøre. De higer bare efter at behage Gud og gøre hans vilje.

Samuel indbød Isais sønner til at komme, og ud af dem at udvælge en konge over Israel, prægtige krigere, prægtige i det ydre, men Gud havde forkastet dem, for Gud ser ikke på det ydre, men på hjerterne.

Også således med nogle ledere i kirken, de giver et smukt skin af noget prægtigt, de har det hele i munden, men deres hjerter er langt fra Gud.

Der er også de der kalder sig selv teolog, ja de er det, men de skal nok gøre opmærksomme på det for at få det mere autoritet hos mennesker, men det er forkastet af Gud, for det er selvophøjelse og vanære imod Gud.

Gud har forkastet de store, dem der selv vil være noget særligt.

Gud udvælger altid lille David, Gud udvælger altid det der ikke er noget i menneskers øjne, det der er foragtet, forkastet, forladt, for at gøre de store til skamme.

Så hvis du tror at du er noget stort og Gud da vil bruge dig, så må jeg skuffe dig og sige, beklager, jeg tror det ikke.

Find Guds vilje og vær glad for den lille opgave Gud har til dig, om det så er en mindre opgave end den du nu oppuster dig til at besidde.

Gud ydmyger de hovmodige, men giver nåde til de ydmyge.

Så ophøjer nogle sig og siger, se mig, så bed for den sjæl, for stort bliver hans fald når Gud dømmer.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media