Blog

Sig som David

Glemmende det der er bag os, rækkende efter det som er foran os (1 Sam 16.1)

1 Samuel 16:1 Herren sagde til Samuel: "Hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag af sted; jeg sender dig til betlehemitten Isaj, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge."

Der er en lang kø efter hver af os, om vi ikke kan eller vil udfylde vor plads, eller om vi forsynder os, så Gud må skifte os ud.

Gud er så nådig, så langmodig, så god og barmhjertig, men hvis alle midler er prøvet og brugt op, har han ikke fine følelser hvad angår at skifte os ud med en der er mere duelig og brugbar for hans rige.

Men om Gud har udvalgt os, og forberedt os, så giver dette vers os også et forbillede, nemlig dette, at vi glememr det der er bag os, og ser fremad imod det nye som Gud vil gøre.

For at det nye kan komme til, må det gamle væk, glemmes, tilgives, for det nye som skal bryde frem, må du have et åbent hjerte. Men et hjerte der hele tiden tænker på fortiden, ser ikke fremad, men tilbage, vi kan jo ikke se i to retninger på en gang, man må vælge, glemmende fortiden, og rækkende efter det der ligger foran os.

Philippians 3:14 jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.

Jesus går foran os, altså må vi følge ham, og ikke nøle, men række ud efter, ile fremad mod målet med ham, nemlig vor sjæles indgang i himmelen og vor brugbarhed for hans rige.

Brugbarhed kommer ikke af sig selv, og kan ikke tages som en selvfølge, det må søges, bedes om, udarbejdes i et dagligt liv, som giver sig selv for andre.

Gør du dette, har du slet ikke tid til at tænke på fortiden, sårene, ødelæggelsen, prøvelserne, misforståelserne, sammenstødene.

Kong Saul, om det var en pastor, eller anden leder, en kristen, en ikke troende, så er Gud ikke der, men præcis lige foran dig, ledende dig skridt fra skridt, væk fra fortiden, fremad mod målet.

Denne hjemmeside © Alpha og Omega Ministries 2018 - design: O Madsen Media